Werkgelegenheidsaanpak Talent2Work succesvol in 2014

De uitstroom van Talent2Work groeit gestaag.

Talent2Work, de innovatieve werkgelegenheidsaanpak van Baanbrekers, was erg succesvol in 2014. Door op bijzondere manieren werkzoekenden en werkgevers direct met elkaar in contact te brengen, leidde de werkgelegenheidsaanpak ertoe dat bijna vierhonderd bijstandsklanten hun weg naar betaald werk vonden. Talent2Work … Lees verder

Uitkeringsbedragen eerste helft 2015

Euros

De nieuwe uitkeringsbedragen voor de eerste helft van 2015 zijn bekend. Had u op 31 december 2014 al een bijstandsuitkering en leefde u met andere meerderjarigen in één huis? Dan gelden er voor u andere uitkeringsbedragen dan voor mensen die sinds … Lees verder

Bestuur Baanbrekers stelt archiefverordening vast

Bestuur Baanbrekers

Het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van Baanbrekers maken bekend dat zij op respectievelijk 22 augustus 2014 en 15 december 2014 hebben besloten om de Archiefverordening Baanbrekers vast te stellen. Dit gebeurde onder intrekking van de Archiefverordening Baanbrekers van … Lees verder

Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004

Participatiewet

Het algemeen bestuur van Baanbrekers is het bevoegd bestuursorgaan voor de uitvoering van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en de Bbz 2004 in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Deze wetten kennen bepalingen die voorschrijven dat onderwerpen … Lees verder